index04

Home | News & Events | Contact us
 

प्राध्यापकांचा अभ्यासपूरक उपक्रमात सहभाग-
डाॅ.चंद्रकुमार राहुले-
प्रकाषित लेख-1.डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे षैक्षणिक विचार
2.गांेदिया जिल्हयातील षाहिरी परंपरा.
3.झाडीपटटीच्या तमाषातील समाजदर्षन
4.राष्ट्रसंताचे प्रार्थनागीतः एक अन्वयार्थ
5.षाहिरीतील भीमगौरव
6.संतकवी तुकारंाम
7.कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील मानवतावाद
8.आदिवासी संस्कृतिदर्षनः एक आकलन
             9.तमाषातील गण
             10.याचकः एक रसास्वाद
             11.पोवाडा
स्ंाषोधनाचा विषय- भंडारा आणि गोंदिया जिल्हंयातील तमाषा या लोकनाटयाचा विवेचनात्मक अभ्यासस्ंाषोधक मार्गदर्षक
विविध चर्चासत्रात सहभाग
मराठी प्राध्यापक परिषद सदस्य
विदर्भ साहित्य संघ सदस्य
आंबेडकरवादी संसद सदस्य
डाॅ. आंबेडकर टिचर्स वेलफेअर असोषिसन
...मुक्त विद्यापीठ समंत्रक
प््राा.चैनलाल राणे-
प्रकाषित लेख-1.किर्तनः एक विधिनाटय
            2.चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्हंयातील आदिवासी गोंड,कोलामांच्या लोकगिताचे स्वरुप
           3. आदिवासी जनजीवनाचा अभ्यास:स्त्री-पुरुषाचे वर्तमान
           4. डाॅ. आंबेडकरांची सामाजिक चळवळ
विविध चर्चासत्रात सहभाग
...मुक्त विद्यापीठ समंत्रक
मराठी प्राध्यापक परिषद सदस्य
नागपूर विद्यापीठ षिक्षक मंच सदस्य
स्ंाषोधनाचा विषय -‘डाॅ.सुमती क्षेत्रमाडे यांच्या कादंबÚयांचा चिकित्सक अभ्यासहा प्रबंधलेखन विद्यापीठात सादर

प््राा.लोकेष कटरे-
        ...मुक्त विद्यापीठ समंत्रक
लेख- आंबेडकरवादाचा मराठी साहित्यावरील प्रभाव
निबंधलेखन-‘वि.भि.कोलते हयांचे साहित्यया निबंधाला विद्यापीठस्तरीय व्दितीय क्रमांक
विविध चर्चासत्रात सहभाग
राज्यस्तरीय लोकमत युवा महोत्सव सहभाग

मराठी विभागामार्फत पुरविणाÚया सोयी-सुविधा-
घटक चाचणी सराव परीक्षेचे आयोजन
                              व्याख्यानमालेचे आयोजन
निबंधस्पर्धेचे आयोजन
विद्यार्थी कविसंमेलन
नेट,सेट चे विद्याथ्र्यांना मार्गदर्षन
गटचर्चा परिसंवादाचे आयोजन

 

 
 
  CONTACTS IMPORTANT LINKS
 
Durga Chouk, Railway Station Road, Goregaon,
District -Gondia (Maharashtra)
(07187)292445
info@abc.com
   
National Conference UGC
Maharashtra Goverment Nagpur University
Staff Details Joint Director