Online Services We Offer

ONLINE ADMISSION

ONLINE ADMISSION PROCEDURE

ONLINE PAYMENT

News & Events  (View All)

Noticeboard  (View All)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • National Science Day
 • International Webinar
 • मराठी भाषा संवर्धन पंधरवाडा
 • Timetable 2022-2023
 • Notice For Students
 • Notice For College Staff
 • Time Table, Practical Examination B. Sc. Sem-1, Summer-2022
 • NAAC Peer Team Visit For IV-Cycle dated on 14-15 July 2022
 • Admission Open for Session 2022-2023
 • Summer 2022 Exam Notice For Students
 • Shedule For Practical Exam
 • Timetable For B. Com VI Sem
 • Timetable For B.A. VI Sem
 • Timetable For B.Sc VI Sem
 • Examination Modality Circular Summer 2022
 • Notice For Students Regarding Online Classes.
 • Notice For Lecturers Regarding Online Classes.
 • नोटीस
 • दि. १८/१०/२०२१ महाविद्यालयातील बी.ए. बी.कॉम. व बी.एस्सी. सेम. I, III & V च्या सर्व विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, मा. सहसंचालक उच्च शिक्षण, नागपूर विभाग नागपूर यांचे पत्र क्र. ५९९८/२०२१ दि. १३/१०/२०२१ नुसार महाविद्यालय ऑफलाईन पध्दतीने वर्ग दि. २०/१०/२०२१ पासून निश्चित वेळापत्रकातील वेळेनुसार सुरू होत आहे.
 • विद्यार्थ्यांनी वर्गात प्रवेश करण्याअगोदर खालील अटी पुर्ण करणे आवश्यक आहे.
 • १. कोविड-१९ ची लस घेतल्याबद्दलची गुगल फॉर्म लिंक सोबत पाठविण्यात येत आहे. त्यातील पुर्ण माहिती भरुन विद्यार्थ्यांनी लगेच सबमिट करावे.
 • विद्याथ्र्यांनी कोविड- १९ ची लस घेणे आवश्यक आहे.
 • ३. ज्या विद्यार्थ्यांनी कोविड-१९ ची लस घेतलेली आहे त्यांनी महाविद्यालयात येतांनी लसीकरण प्रमाणपत्र सादर करावे.
 • ४. कला व वाणिज्य शाखा सकाळ सत्रात व विज्ञान शाखा दुपार सत्रात राहील.
 • ५. महाविद्यालयाने निश्चित केलेला गणवेष दि. ३०/१०/२०२१ पर्यंत तयार करणे आवश्यक आहे. (मुलांसाठी गणवेष पांढरा शर्ट व कोका-कोला रंगाचा पँट)
 • (मुलींसाठी गणवेष कोका-कोला रंगाचा कुर्ता व पांढरा रंगाचा सलवार व चुन्नी)

Thought by Wisdom

"Read and learn from lessons and instructors whose work you admire.    
But don't be bound by what they teach. You'll find your own style over time,
which will be a very personal message from you to the world at large."

Activities